Latvenergo kampaņa
“SmartEnergo”

VEIKSMES STĀSTI
Latvenergo logo

IESKATS

Par Latvenergo

AS “Latvenergo” kopumā vienpadsmit reizes saņēmusi vērtīgākā uzņēmuma balvu Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 un uzrādījusi augstāko Ilgtspējas indeksa vērtējumu – 97,2%. Uzņēmums strauji attīstās un meklē jaunus izaugsmes ceļus, pastāvīgi rūpējoties par tā galveno resursu – darbiniekiem. Viena no uzņēmuma galvenajām vērtībām ir ilgtspējība, kas ierindo “Latvenergo” starp labākajiem Latvijas darba devējiem ražošanas sektorā. Galvenie atslēgas vārdi raksturojot uzņēmuma kultūru ir efektivitāte un atvērtība jaunajam ceļā uz izcilību.

Uzņēmums pilnveidojas, atbalstot dažādus sociālos projektus, piedaloties sporta, kultūras un izklaides pasākumos un uzdrošinoties pielietot tehnoloģijas, ko vēl neviens nav redzējis. “Latvenergo” cītīgi strādā pie labāko risinājumu ieviešanas, kas ļautu turpināt jau iesāktās tradīcijas un veicinātu jaunas. Pēdējos gadus uzņēmums daudz veltījis procesu efektivizēšanai un digitalizācijai.

819 000

klientu Baltijas valstīs

25%

elektroenerģijas tirgus Baltijā

3 508

darbinieki

6

meitassabiedrības

RISINĀJUMS

Saliedēt un iesaistīt visu uzņēmuma komandu ar
kopīgu virtuālo izaicinājumu.

Lai dotos soli tālāk, “Latvenergo” 2019. gadā izveidoja sadarbību ar Efectio, kas nodrošinātu iespēju atzīmēt uzņēmuma 80. gadadienu visiem darbiniekiem kopā un spilgtāk iedzīvinātu uzņēmuma vērtības. Uzņēmuma mērķis bija saliedēt vairāk nekā 3000 darbinieku lielo komandu, kas darbojas dažādās valsts daļās, –  32 pilsētās un 56 dažādās biroju ēkās.

Veicinot draudzīga un atbildīga uzņēmuma kultūru, “Latvenergo” atbalsta komandas saliedēšanas pasākumus un vēlas piedāvāt programmas, kurās iesaistīts ikviens. Šādā situācijā Efectio digitālās priekšrocības ir vislabākais risinājums. Izveidojot komandas saliedēšanas izaicinājumu spēli platformā Efectio, ik dienu darbiniekam tiek piedāvāts jauns virtuāls uzdevums, kura izpilde paredzēta dažādu mērķu sasniegšanai – veselīgu ieradumu veicināšanai, sadarbībai, jaunām prasmēm, priekam u.c. Tādējādi darbinieku uzmanība un aizrautība tiek noturēta viscaur programmas gaitā, kā arī uzlabota darbinieku labsajūta un sniegtas pozitīvas emocijas.

“Ja vērtīgu un ļoti noderīgu darbu var pasniegt vai izdarīt tā, lai papildus iedotu vēl sirsnīgas, pozitīvas emocijas, tas ir jāizmanto! Nelaid garām šādu iespēju!” – Diāna Valdemāre, “SmartEnergo” kampaņas vadītāja.

Darbinieku iesaiste “Smartenergo” kampaņā:

88

izaicinājuma dienas

Katru dienu jauns uzdevums ķermenim, prātam, uzturam vai sadarbībai ar kolēģiem.

15 000

uzņemts fotogrāfiju uzdevumu paveikšanai

Iespēja izaicinājuma gaitā darbiniekiem dalīties citam ar citu par paveiktajiem uzdevumiem.

987

izpildīti vingrinājuma veidi

Veselīgu paradumu iekļaušana gan darba ikdienā, gan ārpus tās.

2794

apgūti energoefektivitātes padomi

Jaunas prasmes un zināšanas.

275

apskatītas vietas Latvijā

Komandas saliedēšanas aktivitātes.

213

paveikti brīvprātīgie darbi

Uzņēmuma vērtību iedzīvināšana.

2697

kopā nostaigātu kilometru veselības uzlabošanai

Pateicoties platformas modernajām tehnoloģijām, iespējams pievienot soļu skaitītāju un citas ierīces labsajūtas mērīšanai.

297

izstāstīti joki

Pozitīvas darba vides radīšana ir viens no galvenajiem Efectio mērķiem.

“Jau no pirmās dienas bija liels azarts pildīt uzdevumus, un visu izaicinājuma laiku komandā viens otru atbalstījām uzdevumu izpildē. Regulāri tikāmies, domājām, kā izpildīt uzdevumus, bieži tas izvērtās par jautru smieklu pilnu piedzīvojumu.” – Inga, “Latvenergo” darbiniece

REZULTĀTI

Interaktīvi individuālie un grupu uzdevumi aizrauj darbiniekus un sniedz papildu motivāciju.

“Kas tikai izaicinājuma laikā netika atklāts par kolēģiem! Kāds dejo kā balerīna, kāds māk špagatu uztaisīt, kāds sniedz atbalstu ik dienu un atgādina par uzdevumu izpildi. Katru dienu daudz smieklu! Viens no interesantākajiem uzdevumiem – izveidot kopīgu foto ar vārda brāli, nācās iepazīties ar citā struktūrvienībā strādājošo kolēģi. Apguvām arī jaunas prasmes, un neizpalika ar izpalīdzēšana kolēģiem.” – Oksana, “Latvenergo” darbiniece.

Darbinieku iesaistes kampaņa noslēdzās ar veiksmīgiem rezultātiem un pozitīvām atsauksmēm gan no darbinieku, gan uzņēmuma vadības puses. Programmas gala rezultātā “Latvenergo”, izmantojot Efectio sniegtās iespējas, spēja radīt komandas un piederības sajūtu darbinieku vidū, pat ja tie ikdienā nesatiekas. Lielākais ieguvums – iesaistīti un vienoti darbinieki, kuri savā darbavietā jūtas labi un motivēti. 

“Kad aizsākās “SmartEnergo” programma, biju nostrādājis uzņēmumā vien pāris nedēļas. Vēlos pateikt lielu paldies spēles organizatoriem, jo, pildot šos izaicinājumus, iepazinu labāk savus kolēģus, kā arī citus darbiniekus, ar kuriem ikdienā netiekos. Ar šīs spēles palīdzību vieglāk varēju iejusties kolektīvā, uzzinot, kurš no kolēģiem ir aktīvāks, kurš radošāks un kurš racionālāks. Līdz ar to gribas, lai šī nebūtu pēdējā reize šāda veida aktivitātēm!” – Jēkabs, “Latvenergo” darbinieks

“Es varu būt lepna un gandarīta, jo mans darbadevējs “Latvenergo” zina, cik svarīga ir darbinieku pašsajūta, un palīdz jaunu, veselīgu paradumu iedzīvināšanā, kaut zinām, ka tā ir mūsu, darbinieku, katra paša atbildība būt veselam, laimīgam un apmierinātam ar dzīvi.” – Diāna Valdemāre, “SmartEnergo” kampaņas vadītāja

Par kampaņu “SmartEnergo” uzņēmums Latvenergo ieguva 3. vietu Baltijas komunikācijas nozares konkursā “Mi:t&Links. Baltic Communication Awards 2020”.

“Ne velti to novērtējuši arī komunikācijas eksperti no visas Eiropas, kas žūrijā, projektu vērtējot, paši izmēģināja vienu no izaicinājumiem, uz sevi pārbaudot ātro pozitīvo efektu.” – Diāna Valdemāre, “SmartEnergo” kampaņas vadītāja.